سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
شکیبایی، برترین خصلت و دانش، برترین زیور و عطاست . [امام علی علیه السلام]